ایالات متحده به منظور دسترسی عمومی به اینترنت به سرعت تا سال 2030، 42 میلیارد دلار بودجه دارد که بین ایالت های مختلف خود توزیع می کند.

این برنامه بخشی از طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای بهبود زیرساخت های این کشور است که در سال 2021 با بودجه یک تریلیون دلاری تصویب شد. با بودجه 42 میلیارد دلاری، عموم مردم می توانند حتی در مکان های نابینا و دورافتاده به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند.

با تقسیم این بودجه، تگزاس و کالیفرنیا که از پرجمعیت ترین ایالت های ایالات متحده هستند، به ترتیب باید حدود 3.1 و 1.9 میلیارد دلار دریافت کنند. اسامی ایالت های کمتر پرجمعیت نیز در بالای لیست دریافت کنندگان این کمک مالی قرار دارد. به عنوان مثال، ویرجینیا، آلاباما و لوئیزیانا که دارای مناطق دور افتاده هستند نیز بودجه دریافت می کنند.

دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایالات متحده

در برخی کشورها مناطق دورافتاده و نقاط کوری از نظر دسترسی به اینترنت وجود دارد که نیاز است زیرساخت های لازم برای آنها ایجاد شود. انتشار چنین سرمایه‌هایی به عموم مردم کمک می‌کند تا حتی در مناطق دوردست به اینترنت دسترسی داشته باشند یا در صورت ضعیف بودن شبکه اینترنت آن‌ها را ارتقا دهند. برای این منظور، دولت فدرال 42 میلیارد دلار را بین 50 ایالت و استان در این مرحله توزیع خواهد کرد.

پیش بینی می شود این بودجه تا سال 2030 صرف دسترسی عمومی به اینترنت پرسرعت شود. لازم به ذکر است این پروژه تحت عنوان برنامه دسترسی به اینترنت پرسرعت برای عموم از سال 2021 راه اندازی شد که در آن سال به تصویب رسید. بودجه تریلیون دلاری

بایدن در سخنرانی روز دوشنبه در کاخ سفید آن را بزرگترین سرمایه گذاری ایالات متحده در دسترسی به اینترنت پرسرعت خواند. وی همچنین تاکید کرد که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت به اندازه برق، آب و سایر خدمات اولیه اهمیت دارد.