تست سرعت گزارشی ماهانه از سرعت اینترنت ثابت و همراه در جهان و کشورهای مختلف منتشر می‌کند و هم‌اکنون در آخرین گزارش خود در ماه می 2023، سرعت اینترنت همراه در ایران کاهش و سرعت اینترنت ثابت افزایش یافته است.

در گزارش اسپیدتست برای ماه می 2023، میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت در جهان برخلاف ماه های گذشته کاهش یافته است. سرعت اینترنت موبایل از 42.38 مگابیت بر ثانیه در گزارش قبلی به 42.30 مگابیت بر ثانیه کاهش یافته است. سرعت اینترنت ثابت نیز از 80.05 مگابیت بر ثانیه به 79.28 مگابیت در ثانیه افزایش یافته است.

میانگین سرعت اینترنت ثابت و همراه در جهان در ماه می 2023

سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران

در اردیبهشت ماه سرعت اینترنت ثابت در کشورمان افزایش یافت و سرعت موبایل نیز کاهش یافت. اما در هر دو بخش شاهد کاهش رتبه کشورمان هستیم.

بر اساس گزارش اسپیدتست، سرعت اینترنت همراه در ایران از 36.01 مگابیت بر ثانیه در فروردین ماه به 35.68 مگابیت بر ثانیه کاهش یافت. این تغییر جایگاه کشورمان را در لیست Speedtest دو رتبه کاهش داده و اکنون در رده 64 قرار داریم.

میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران در اردیبهشت 2023

در بخش اینترنت ثابت با افزایش جزئی سرعت مواجه هستیم. در حالی که در گزارش قبلی سرعت اینترنت ثابت در کشورمان 11.97 مگابیت بر ثانیه ذکر شده بود، در گزارش جدید این سرعت به 12.60 مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. البته این افزایش سرعت باعث بهبود رتبه کشورمان در رنکینگ نشد و با افت یک پله ای رنکینگ مواجه هستیم. ما اکنون در لیست Speedtest در رتبه 146 قرار داریم.

در سطح جهانی، سنگاپور همچنان بالاترین سرعت را در بخش اینترنت ثابت با سرعت ۲۴۱.۳۵ مگابیت بر ثانیه به شهروندان خود ارائه می کند. شیلی در رده دوم قرار دارد. این کشور سرعت 223.21 مگابیت بر ثانیه را در اختیار شهروندان خود قرار می دهد. امارات متحده عربی و چین به دنبال آن هستند.

سریعترین اینترنت ثابت و همراه در جهان در ماه می 2023

در بخش اینترنت موبایل رتبه های اول و دوم جابه جا شده و اکنون امارات متحده عربی با سرعت 181.79 مگابیت بر ثانیه در رتبه اول قرار دارد. قطر با سرعت 164.86 مگابیت بر ثانیه در جایگاه دوم ایستاده است.