سامسونگ اعلام کرد که سیاست کاری مدیران این شرکت به 6 روز در هفته افزایش می یابد. این سیاست جدید در پی عملکرد مالی ناامیدکننده سامسونگ در سال‌های اخیر و نگرانی‌های اقتصادی گسترده‌تر مانند کاهش سریع ارزش پول کره صورت گرفته است.

طبق گزارشی از کره اکونومیک دیلی، یکی از مدیران گروه تجاری سامسونگ اعلام کرد: «با توجه به اینکه عملکرد واحدهای اصلی ما از جمله شرکت سامسونگ الکترونیکس در سال 2023 کمتر از حد انتظار بود، هفته کاری 6 روزه را برای مدیران معرفی می کنیم. برای ایجاد حس بحران و هر کاری که بتوانیم برای غلبه بر این بحران انجام خواهیم داد.»

سامسونگ همچنین در ساخت تراشه های حافظه مورد نیاز برای محاسبات هوش مصنوعی با رقبایی مانند SK Hynix با رقابت فزاینده ای روبرو است. سامسونگ پس از تجربه بدترین سال مالی خود در بیش از یک دهه اخیر، سرانجام به مسیر رشد درآمد خود بازگشت.

مدیران برخی از تیم های سامسونگ در حال حاضر داوطلبانه 6 روز در هفته کار می کنند. سامسونگ انتظار ندارد کارمندان خود را دنبال کنند.