فرمان صوتی روی گوشی این امکان را به شما می دهد که در مواقعی که مشغول کاری هستید و گوشی در دست شما نیست مثلا در حین رانندگی از گوشی استفاده کنید. در مثال رانندگی، فرض کنید می خواهید آب و هوا یا ترافیک مسیر خود را بررسی کنید یا آخرین اخبار را دریافت کنید.

آب و هوا:

هی گوگل، هوا چطوره؟

یا اگر قصد سفر به شهر دیگری را دارید و می خواهید زمان مقصد را بدانید، نام شهر را به انتهای دستور اضافه کنید:

سلام گوگل، آب و هوا در (نام شهر) چگونه است؟

Traffic: در قسمت Place باید نام مقصد را بگویید.

سلام گوگل، ترافیک در (مکان) چگونه است؟

محاسبه فاصله بین نقطه شروع و پایان: در قسمت Name of location نام نقطه شروع و پایان ذکر شود.

سلام گوگل، فاصله تا (نام مکان) چقدر است؟

سلام گوگل، (نام مکان) تا (نام مکان) چقدر فاصله دارد؟

مسیر: در قسمت Location Name نام نقاط شروع و پایان ذکر شود.

Hey Google، به (نام مکان) بروید.

Hey Google، به (مکان) بروید.

4- فرمان صوتی برای برنامه ریزی روزانه و تنظیم ساعت زنگ دار

افزودن رویداد به تقویم: برای افزودن یک قرار یا جلسه در یک تاریخ در تقویم، به دلیل تفاوت بین تقویم شمسی و میلادی که پیش‌فرض در گوشی‌های هوشمند است، ابتدا باید تاریخ شمسی را به میلادی تبدیل کنید. calendar و سپس با استفاده از دستور مربوطه آن را از Google Assistant به تقویم اضافه کنید.

دستور صحیح برای وارد کردن یک رویداد در تقویم:

Hey Google، یک قرار ملاقات را به تقویم من اضافه کنید.

و سپس می توانید تاریخ و زمان را مشخص کنید. دستور دیگر به شرح زیر است:

Hey Google، یک رویداد را برای من در (تاریخ و ساعت) برنامه‌ریزی کنید.

نمایش قرارها و قرارهای ملاقات ذخیره شده در تقویم: بخش Day تاریخ یا روز هفته را نشان می دهد.

سلام گوگل، چه چیزی در دفتر خاطرات من برای (روز) وجود دارد؟

سلام گوگل، اولین قرار من (روز/تاریخ) کی است؟

Alarm setting: در قسمت Time زمان را بگویید و اگر زنگ ساعت باید برای روز دیگری تنظیم شود تاریخ یا نام یکی از روزهای هفته را بگویید.

Hey Google، زنگ ساعت را برای (ساعت) (روز) تنظیم کنید.

Hey Google، مرا ساعت (ساعت) (روز) بیدار کن.

نمایش آلارم ها:

سلام گوگل، آلارم های من را به من نشان بده.

5- دستورات مختلف دستیار صوتی گوشی