برخی از ویژگی های اصلی «بها» عبارتند از:

• امکان پیاده سازی کاملا سفارشی

• ارائه راه اندازی سیستم انعطاف پذیر (تا 60 روز)

• امکان اجرای مستقل از سیستم های دیگر (نرم افزارهای دیگر)

• محاسبه و پیش بینی بر اساس استاندارد روش های مختلف در یک بازه زمانی

• ثبت و نمایش کلیه گزارشات با فرمت های Excel, Word, PDF, Rich text, Tab-Separed text.

• محاسبه نقطه سر به سر و نرخ سود حاصل از فروش محصول

• امکان تعریف انواع ماشه (پایه اشتراک)

• محاسبه هزینه واقعی بر اساس روش های LIFO و FIFO

• مبلغ مبنای اشتراک را به هر یک از مراکز هزینه مشارکت کننده و گیرنده تخصیص دهید

• امکان اختصاص هر حساب به مراکز هزینه با توجه به نوع سربار

• و…

برای آشنایی بیشتر با این نرم افزار می توانید به سایت Teamyar.com مراجعه کنید. همچنین می توانید برای یک جلسه آزمایشی رایگان با شماره 026-32125125 تماس بگیرید یا فقط «تامیار» را در گوگل جستجو کنید.