این بانک کارآفرین پس از ارزیابی شرایط فنی و تخصصی تامین کنندگان دی اکسید کربن کشور، اجرای راهکار بانکداری سرتاسر خود را به شرکت داتین سپرد. این شرکت با افزودن این بانک به سایر مشتریان داتین، نیازهای فناوری بانکی بیش از 84 میلیون مشتری بانک را برآورده خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی داتین، بانک کارآفرین به عنوان یک بانک خصوصی از منظر استانداردهای بانکی بر مشتریان شرکتی تمرکز دارد. پیش از این، بانک کارآفرین از یک هسته نرم افزاری خارجی که توسط کارشناسان داخلی توسعه یافته بود استفاده می کرد.

فرهنگ فرزان معاون فروش و امور مشتریان داتین درباره مدت زمان مهاجرت و فعالیت بانک کارآفرین گفت: بر اساس قرارداد منعقده، راه اندازی و انتقال داده های بانک کارآفرین به راهکار کامل بانکی داتین توسط بانک کارآفرین آماده خواهد شد. پایان سال 1402.

معاون فروش و امور مشتریان داتین افزود: بر اساس ساختار و پوشش نیازهای انواع مشتریان، بررسی زیرسیستم های مختلف ضروری تشخیص داده شد. در این پروژه محصولات مختلف راه حل کامل بانکی داتین از جمله سیستم های بانکی متمرکز ریالی و ارزی، سیستم های حل پردازش تراکنش ها از جمله سیستم مدیریت کارت، سوئیچ، سیستم کامل صورتحساب و شارژ، درگاه ارائه خدمات، سامانه های هوش تجاری، از جمله انبار داده، سیستم های مشتری مدار و همچنین سیستم های دیگر در این زمینه بهینه سازی، پیاده سازی و مهاجرت می شوند.

به گفته وی، بانک کارآفرین با اجرای این محصولات و آموزش همکاران ستادی و شعبه می تواند از سیستم بانکی داتین برای رفع نیازهای مشتریان خود بهره گیرد.

از کربنکینگ بانک سپه تا بانک کارآفرین

در حال حاضر، بانک کارآفرین بر اساس اهداف توسعه، سیستم های بانکی خود را برای گسترش خدمات خود ارتقاء داده و در این راستا، داتین را برای پشتیبانی از داده ها و تراکنش های خود انتخاب کرده است. با تجهیز بانک کارآفرین به راهکار کامل بانکی داتین، 7 بانک و موسسه مالی کشور خدمات و محصولات خود را از طریق این راهکار بانکی عرضه می کنند.

همچنین با ایجاد راهکار کامل بانکی داتین در بانک کارآفرین، تعداد دستگاه های خودپرداز متصل به سیستم های بانکی داتین به 14000 دستگاه خواهد رسید و 80000 همکار بانکی در 7000 شعبه در سراسر کشور از Carbonking Datin برای ارائه خدمات بانکی به هموطنان خود استفاده خواهند کرد.

بانک سپه به همراه مهاجرت و ادغام 5 بانک دیگر، آخرین پروژه داتین کربنکینگ به عنوان بزرگترین پروژه نرم افزاری بانکی کشور بود که در سال 1400 به پایان رسید.با تاسیس کربونکینگ داتین در بانک کارآفرین، 7 بانک و مالی موسسات در کشور خدمات خود را از طریق سیستم بانکی یکپارچه داتین ارائه می کنند.