این بانک پس از ارزیابی شرایط فنی و تخصصی تامین کنندگان دی اکسید کربن کشور، اجرای راهکار بانکداری پایان به پایان خود را به شرکت داتین سپرد و با اضافه شدن این بانک به سایر مشتریان داتین، نیازهای فناوری بانکی بیش از بیش از حد انتظار می رود. 84 میلیون مشتری بانک در حال پاسخگویی به این شرکت هستند.

این بانک که به عنوان یکی از بهترین بانک های خصوصی کشور از نظر استانداردهای بانکی، بر مشتریان شرکتی تمرکز دارد، پیش از این از هسته نرم افزاری خارجی توسعه یافته توسط متخصصان داخلی استفاده می کرد. اکنون بر اساس اهداف توسعه ای خود، ارتقای سیستم های بانکی خود را برای گسترش خدمات خود در دستور کار قرار داده و داتین را برای پشتیبانی از داده ها و تراکنش های خود انتخاب کرده است. از این رو با تجهیز بانک کارآفرین به راهکار کامل بانکی داتین، 7 بانک و موسسه مالی کشور خدمات و محصولات خود را از طریق این راهکار بانکی عرضه می کنند.

همچنین با ایجاد راهکار کامل بانکی داتین در بانک کارآفرین، تعداد دستگاه های خودپرداز متصل به سیستم های بانکی داتین به 14000 دستگاه خواهد رسید و 80000 همکار بانکی در 7000 شعبه در سراسر کشور از Carbonking Datin برای ارائه خدمات بانکی به هموطنان خود استفاده خواهند کرد.

فرهنگ فرزان معاون فروش و امور مشتریان شرکت داتین در خصوص مدت زمان مهاجرت و بهره برداری گفت: بر اساس قرارداد امضا شده، راه اندازی و انتقال داده ها از بانک کارآفرین به راهکار بانکی پایانی داتین انجام می شود. تا پایان سال 1402.

معاون فروش و امور مشتریان داتین ادامه داد: بر اساس ساختار و پوشش نیازهای انواع مشتریان، بررسی زیرسیستم های مختلف ضروری تشخیص داده شد. در این پروژه محصولات مختلف راه حل کامل بانکی داتین از جمله سامانه های بانکی متمرکز ریالی و ارزی، سامانه های حل پردازش تراکنش ها شامل سامانه مدیریت کارت، سوئیچ، سامانه کامل صورتحساب و شارژ، درگاه تحویل خدمات، سامانه های هوش تجاری شامل دیتا. سیستم های انبار، مشتری و همچنین سایر سیستم های موجود در این زمینه در حال تطبیق، پیاده سازی و مهاجرت هستند.

به گفته وی، بانک کارآفرین با اجرای این محصولات و آموزش همکاران ستادی و شعبه می تواند از سیستم بانکی داتین برای رفع نیازهای مشتریان خود بهره گیرد.

بانک سپه به همراه مهاجرت و ادغام 5 بانک دیگر آخرین پروژه کربونکینگ داتین به عنوان بزرگترین پروژه نرم افزاری بانکی کشور بود که در سال 1400 به پایان رسید.با تاسیس کربونکینگ داتین در بانک کارآفرین، 7 بانک و مالی موسسات در کشور خدمات خود را از طریق سیستم بانکی یکپارچه داتین ارائه می کنند.