گزارش ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا قصد دارد استفاده از تجهیزات ارتباطی Huawei و ZTE را بیشتر محدود کند. ظاهرا برخی از نمایندگان می خواهند سرویس اینترنت 5G این دو شرکت چینی را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع کنند.

جالب است که تنها 10 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همکاری خود را با دو شرکت هواوی و زد تی ای قطع کرده اند. نمایندگان اروپایی نگران هستند که این دو شرکت خطرات قابل توجهی برای امنیت اتحادیه اروپا و شهروندان آن ایجاد کنند.

اگرچه فعالیت هواوی و زد تی ای در همه کشورهای اروپایی ممنوع نیست، اما اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند این دو شرکت را ممنوع کنند. حداقل 21 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه قوانین ارزیابی ریسک را ایجاد کرده اند و سه کشور در حال تصویب قوانین در این زمینه هستند.

پس از تصویب قانون ارزیابی ریسک تامین کنندگان با ریسک بالا، بسیاری از کشورهای اروپایی این اختیار را خواهند داشت که برخی از تامین کنندگان را از تامین تجهیزات 5G منع کنند یا تجهیزاتی را که قبلا مستقر شده اند حذف کنند. به نظر می رسد همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت شبکه های هواوی و ZTE 5G در یک صفحه هستند. اما این سه کشور هنوز اقدامی علیه این دو فروشنده انجام نداده اند.

به دلیل تیرگی روابط دیپلماتیک بین پکن و واشنگتن، هواوی و زد تی ای از تامین تجهیزات 5G به ایالات متحده و بریتانیا منع شده اند. هند همچنین چند سال پیش به دلیل نگرانی های امنیت ملی این دو ارائه دهنده را از شرکت در مزایده های طیف 5G خود منع کرد.

هم هواوی و هم زد تی ای بی گناه هستند و می گویند که تجهیزات آنها هرگز برای جاسوسی توسط دولت چین استفاده نشده است. با این حال، سرویس های امنیت ملی غربی همچنان تردید دارند.

منبع: techspot