در جلسه 15 تیرماه شورای عالی فضای مجازی، ابراهیم رئیسی دستور تشکیل کارگروهی را برای بررسی موضوع کندی سرعت اینترنت و شکایات مردم در این زمینه داد. در این کارگروه نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات حضور دارند.

رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات و بسترهای ایرانی و توسعه زیرساخت های ارتباطی، از کارگروهی که تشکیل داده است، خواست تا وضعیت اینترنت را برای بررسی موضوع کندی اینترنت پیگیری کند.

اعضای این کارگروه موظف شدند تا یک ماه آینده نتایج این بررسی و راهکارهای رفع مشکلات مردم این منطقه را ارائه کنند.

موضوع انطباق برنامه هفتم با سیاست های کلان سایبری از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد. اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند: با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی و ارتباط روزافزون زندگی مردم با این فضا، باید برنامه ریزی دقیق و جدی برای توسعه این بخش در پنج سال آینده اندیشیده شود. .