معاون حقوقی ریاست جمهوری خواستار توسعه زیرساخت های لازم برای صدور گواهینامه شد صلاحیت تامین کنندگان کالا یا خدمات (داروخانه یا پزشک) در زمینه پلتفرم های سلامت محور. همچنین وزارت بهداشت باید در اسرع وقت دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق این بسترها را تدوین کند.

در 27 ژوئن سال جاری، دفتر حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای را برای رسیدگی به چالش تجارت مجازی و بسترهای رسانه سلامت برگزار کرد. نشستی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اتاق ایران و اتاق تهران. پس از این جلسه، دفتر حقوقی ریاست جمهوری آیین نامه ای تنظیم و نهادهای مختلف را به وی ابلاغ کرد.

این معاونت با تاکید بر توجه به دغدغه های بحق و بر اساس قانون وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت، سازوکارهای فعالیت بخش خصوصی در حوزه بسترهای سلامت محور را تنظیم کرد.

در این آیین نامه از مرکز توسعه تجارت الکترونیک خواسته شده است تا زیرساخت های لازم را فراهم کند صلاحیت تامین کنندگان کالا یا خدمات (داروخانه یا پزشک) ارائه بسترهای سلامت محور با همکاری سازمان های وزارت بهداشت.

همچنین، برای اهداف نظارت پشتیبان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید امکان دسترسی به پنل نظارتی یکپارچه را برای مشاغل اینترنتی فراهم کند. امکان ثبت تبصره تنظیمیاخطار و مهلتی را به وزارت بهداشت و سازمان‌های مرتبط برای رفع تخلف ارائه دهید تا از تماس با تجارت بدون اطلاع قبلی و رعایت تشریفات قانونی اجتناب شود.

این نماینده مجلس از از ایجاد مجوز جدید خودداری کنید و قوانین و الزامات فعالیت در این زمینه باید برای همگان روشن و قابل دسترس باشد. علاوه بر این، احراز صلاحیت باید بر اساس معیارهای ساده و شفاف باشد تا همه افراد واجد شرایط فرصت کار در یک فضا را داشته باشند.

معاون حقوقی دانشگاه همچنین خواستار توجه ویژه به رضایتمندی و نظرات شهروندان در استفاده از خدمات بسترها و ترجیحاً نظارت بر رعایت شرایط و ضوابط هوشمندانه شد.

تاکید بر تدوین دستورالعمل‌هایی برای توزیع دارو از بسترهای سلامت محور

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشی دیگر از اطلاعیه خود با اشاره به تفاوت ماهیت فعالیت بسترهای توزیع دارو با فروش مستقیم آنها – که در ماده 8 آیین نامه حمایت از دانش بنیان و ایجاد آن مصوب شده است. تولید اشتغال در حوزه سلامت – از وزارت بهداشت خواست به وظایف خود به ویژه دستورالعمل تبصره ۲ این ماده به سرعت عمل کند.

در پاورقی دو ماده مذکور آمده است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات باید با رعایت اصل رقابت و عدم انحصار عمل کنید دستورالعمل این تبصره قرار بود ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه تنظیم و ابلاغ شود که البته هنوز وزارت بهداشت به آن اقدام نکرده است.

معاون حقوقی دانشگاه همچنین تاکید کرد: در تنظیم مقررات باید نظرات بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. همچنین کلیه دستگاه های اجرایی از جمله زیرمجموعه های وزارت بهداشت نیز باید آیین نامه های پلت فرم ها را در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر کنند.

در بخشی دیگر از اطلاعیه مذکور، با اشاره به مصوبه «تشکیل و فعالیت کارگروه کاهش موانع کسب و کار مجازی با ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به سمت خود»، از وزارت بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه خواسته شده است. این مصوبه را رعایت کرده و در مواردی که موضوع مستلزم برخورد فوری قضایی است، گزارش اقدام را برای آن معاونت ارسال کند.

معاون حقوقی همچنین خواستار آخرین اقدامات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای حل چالش‌هایی مانند مدیریت کلان داده، مسئولیت پلتفرم‌ها در رابطه با تخلفات کاربران، رویه‌های ضدرقابتی، عدم دسترسی کسب‌وکار به پایگاه‌های اطلاعاتی و غیره شد. . ، به این معاونت گزارش شود. در دو هفته.