محققان دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور ارتشی از سوسک‌های سایبورگ کنترل از راه دور را آزمایش کردند تا به هدفی در یک محیط شنی برخورد کنند. به گفته نیوساینتیست، هدف محققان این بود که ببینند آیا چنین آرایه‌ای می‌تواند در نهایت به شکل یک ربات بزرگتر برای خواندن حسگرها، جستجوی اشیاء خاص یا یافتن افراد گرفتار در زباله‌ها استفاده شود.

سوسک های سایبورگ می توانند در حالی که از برخورد یا موانع یا یکدیگر اجتناب کنند، به مکان مورد نظر حرکت کنند. به گفته محققان، چنین کپسول هایی را می توان به ربات های بزرگ متصل کرد و برای انجام کارهای وقت گیر مانند خواندن حسگرها یا جستجوی اشیاء خاص رها کرد.

محققان سوسک های خش خش ماداگاسکار را با کوله پشتی هایی نصب کردند که به آنها اجازه می داد از راه دور موجودات را از طریق یک کامپیوتر مرکزی کنترل کنند.

دانشمندان کشف کردند که می توانند گروهی متشکل از 20 سوسک سایبورگ را کنترل کنند و آنها را وادار کنند مانند یک واحد پیاده روی تپه های شنی حرکت کنند. در طول آزمایش‌ها، نرم‌افزار رایانه مرکزی تعداد معینی از سوسک‌ها را به عنوان رهبر تعیین کرد و بقیه به دنبال آن بودند. تا زمانی که سوسک‌ها به چپ یا راست می‌رفتند، همچنان می‌توانستند راه خود را از میان موانع بیابند. در برخی موارد، آنها حتی به همنوعان خود کمک می‌کردند تا سرپا شوند.

ادامه مطلب

چنین گروهی می تواند در طول ماموریت های جستجو و نجات پس از بلایای طبیعی کمک کند یا خوانش های زیست محیطی را در منطقه وسیع تری انجام دهد. ربات مرکزی می تواند راهی برای پرکردن مجدد کوله پشتی ها و همچنین تامین غذا و آب باشد. در آینده، محققان قصد دارند خرچنگ رنگین کمانی را به یک سایبورگ تبدیل کرده و به این سیستم اضافه کنند.