افرادی که ترجیح می دهند شب دیرتر به رختخواب بروند و در روز دیرتر از خواب بیدار شوند (به اصطلاح جغد شب) ممکن است به دلیل عادات بدی که از بیدار ماندن یک شبه ناشی می شود، در معرض خطر مرگ زودرس بیشتری نسبت به سایرین باشند.

به گزارش ScienceAlert، بر اساس یک مطالعه گسترده که 37 سال از ابتدا تا انتها را در برگرفته است، جغدهای شب و افرادی که دوست دارند تا دیروقت بیدار بمانند، بیشتر از افراد سحرخیز در سنین پایین تر می میرند. اما دیر خوابیدن دلیل اصلی مرگ زودرس نیست. بلکه طبق این تحقیقات دلیل اصلی سیگار کشیدن و نوشیدن الکل است.

در مطالعه اخیر، محققان ۲۲۹۷۶ دوقلو بالغ فنلاندی را از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۸ در تلاش برای شناسایی علل رفتارها و بیماری‌های مرتبط با سلامتی مورد بررسی قرار دادند. از نظر عادات رفتاری، 9/42 درصد از این افراد به عنوان «گاهی شب نشین» یا «شب نشین» شناخته می شدند. از نظر فنی، این تمایل به خوابیدن یا فعال بودن در زمان‌های خاص، کرونوتیپ یا نوع زمانی نامیده می‌شود.

مطالعات قبلی نشان داده است که جغدهای شب تمایل به رفتارهای پرخطر دارند و نرخ مرگ و میر بالاتری نسبت به سایر افراد دارند. در این مطالعه، به نظر می رسد که مرگ زودهنگام مستقیماً به بیدار ماندن در شب نسبت داده نمی شود. بلکه به دلیل عادت های مخربی است که پس از بیدار ماندن ما در شب به وجود می آیند.

کریستر هابلینمحقق مؤسسه بهداشت حرفه ای فنلاند می گوید:

عادات رفتاری شرکت کنندگان در این مطالعه با تکمیل پرسشنامه در سال 1981 جمع آوری شد و محققان با بررسی اطلاعاتی که با ثبت پرسشنامه های ملی تعیین شد، مرگ و میر شرکت کنندگان در سال 2018 را پیگیری کردند. در این مطالعه عواملی مانند تحصیلات، شاخص توده بدنی، عادات خواب و میزان مصرف سیگار و نوشیدنی هر فرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پس از پیگیری، محققان دریافتند که تا سال 2018، 8727 نفر از شرکت کنندگان مرده اند. مرگ و میر ناشی از همه علل در افرادی که گزارش دادند به طور قطعی (نه تا حدودی) در شب بیدار بودند، 9 درصد بیشتر از افرادی بود که قطعاً سحرخیز بودند.

اما در گروه جغدهای شب غیر سیگاری که مشروبات الکلی مصرف نکردند، مرگ و میر افزایش نیافت. تیم تحقیقاتی دریافتند که سیگار کشیدن و نوشیدن الکل، که منجر به بیماری های مرتبط با الکل و مسمومیت با الکل می شود، عامل اصلی افزایش مرگ و میر است.

جغد شب بودن لزوماً به معنای داشتن عادات مختل کننده و ناسالم خواب نیست. اما این دو اغلب دست به دست هم می دهند. اختلال خواب می تواند منجر به بسیاری از مشکلات روحی و جسمی شود و با اعتیاد به نیکوتین یا الکل مرتبط است. محققان در مقاله منتشر شده می نویسند: