یک گروه بین المللی از دانشمندان یک کشف انقلابی انجام داده اند که وجود امواج گرانشی را تایید می کند. پدیده مرموزی که آلبرت انیشتین برای اولین بار بیش از یک قرن پیش پیش بینی کرد.

بر اساس گزارش اخیر منتشر شده در روز پنجشنبه، اخترفیزیکدانان توانسته اند امواج گرانشی با فرکانس پایین را بشنوند. این امواج نوساناتی در تار و پود جهان هستند که در اثر حرکت اجسام عظیم و برخورد آنها با یکدیگر در فضا ایجاد می شود.

منورا مک لافلینمدیر کارگروه تحقیقاتی مشترک NanoGrav که نتایج جدید را در مجله Astrophysical Journal Letters منتشر کرده است، گفت: این واقعاً اولین بار است که ما شواهدی از چنین حرکت در مقیاس بزرگ در جهان داریم.

امواج گرانشی مورد بحث، که در فرکانس‌های پایین شناسایی شده‌اند، یک زمزمه کیهانی پس‌زمینه ایجاد می‌کنند که در سراسر کیهان پخش می‌شود. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که فضا مملو از این امواج است که در دوره‌های طولانی نوسان می‌کنند و عمدتاً از ادغام جفت‌های سیاه‌چاله‌های کلان پرجرم سرچشمه می‌گیرند.

تایید نظریه انیشتین

آلبرت اینشتین در سال 1916 وجود امواج گرانشی یا امواجی را که در فضا-زمان تشکیل می‌شوند به عنوان مکمل نظریه نسبیت عام خود پیشنهاد کرد. این نظریه معروف گرانش را به عنوان تحریف فضا و زمان ناشی از ماده توصیف می کند.

با این حال، وجود امواج گرانشی تا یک قرن بعد ثابت نشد. در سال 2016، دانشمندان به طور مستقیم امواج گرانشی را با تکیه بر شواهد غیرمستقیم جمع آوری شده از دهه 1970 شناسایی کردند. مطالعات اخیر به شدت بر تپ اخترهای واقع در کهکشان راه شیری تکیه کرده است. اجرامی که بقایای بسیار متراکم ستارگان منفجر شده هستند که با سرعتی باورنکردنی می چرخند.