تحقیقات نشان داده است که وقتی مگس‌های میوه از گونه مگس سرکه در معرض اجساد دوستان مرده خود قرار می‌گیرند، طول عمر آن‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. مگس ها به درون خود فرو می روند، چربی بدن خود را از دست می دهند و آنقدر زود پیر می شوند که زودتر از مگس های میوه که جسد مگس های مرده دیگر را نمی بینند، می میرند.

دانشمندان اکنون ایده بهتری برای چرایی آن دارند. به گزارش ScienceAlert، زمانی که مگس های میوه، همراهان مرده خود را می بینند، دو نوع نورون که انتقال دهنده عصبی سروتونین را می پذیرند، در مغز آنها فعال می شود و این افزایش فعالیت، روند پیری مگس ها را تسریع می کند. محققان دانشگاه میشیگان در مقاله خود نوشتند: “درک مدارهای عصبی که درک مرگ از طریق آنها بر این ویژگی ها تأثیر می گذارد، ممکن است بینشی را برای درک پیامدهای این تجربه و شاید دیگر تجربیات حسی حتی در انسان فراهم کند.” برای نشان دادن اینکه چگونه حالت های عصبی خاص بر رفتار و فیزیولوژی تاثیر می گذارد.”

فرآیندهای حسی می توانند بر پیری تأثیر بگذارند، اما ما چیز زیادی در مورد چگونگی این اتفاق نمی دانیم. تحقیقات قبلی توسط همین گروه از محققان نشان داد که درک مگس های مرده همان تأثیر قابل توجهی را روی مگس های میوه داشت و آنها زودتر مردند، اما دلایل آن ناشناخته بود.

اثرات مشابهی در حیوانات دیگر مشاهده شده است: نکروفورزیس، یا جمع کردن همنوعان مرده، در حشرات اجتماعی. صداسازی و بازرسی لاشه در فیل ها یا افزایش سطح هورمون های تنظیم کننده به نام گلوکوکورتیکوئیدها در پستانداران غیر انسانی.

در مگس‌های میوه، به نظر می‌رسد این تغییرات شامل سروتونین، یک انتقال‌دهنده عصبی مهم است که سیگنال‌ها را بین سلول‌های عصبی و یکی از گیرنده‌های سروتونین به نام 5-HT2A منتقل می‌کند. محققان کار خود را از این نقطه آغاز کردند و بررسی کردند که کدام نورون‌هایی که گیرنده سروتونین 2 را بیان می‌کنند ممکن است در اثرات فیزیکی چیزی که محققان آن را “درک مرگ” می‌نامند، نقش داشته باشند.