اخیراً، برخی از توسعه دهندگان شکایت هایی را در مورد اپ استور اپل ثبت کردند که باعث شد غول فناوری کوپرتینویی به فکر بهبودهایی برای کاهش شکایات باشد. یکی از مدیران سابق اپ استور معتقد است که تا فیل شیلر این به عهده این واحد است، هیچ پیشرفتی در آن وجود نخواهد داشت.

فیلیپ کفاش در سال 2009، او بخش بررسی اپلیکیشن ها را در اپ استور راه اندازی کرد و تا سال 2019 آن واحد را اداره کرد. او در مصاحبه با MobileGamer اعلام کرد که مشکل اپل استور پشت سر است. فیل شیلر WccfTech می‌نویسد، اگرچه دستورالعمل‌های بررسی App Store در طول زمان تغییر می‌کند، تناقضات بسیاری وجود دارد که توسعه‌دهندگان را ناامید می‌کند. کفاش او توضیح می دهد که ابزارهای هوش مصنوعی به راحتی می توانند 80 درصد از کار بخش بررسی اپ استور اپل را انجام دهند، اما ظاهرا آنها شکست می خورند در مقابل اتوماسیون مقاومت می کند و در عوض از نیروی انسانی برای بررسی همه برنامه ها استفاده می کند.

کفاش او معتقد است که به منظور بهبود اپ استور اپل، فیل شیلر او باید از رهبری این اداره برکنار شود. مدیر سابق اپ استور همچنین اعلام کرد که اگر آنها شکست می خورند او از سمت خود کناره گیری می کند، امور را به دست خود می گیرد و اقداماتی را پیشنهاد می کند که مدیر عامل اپل را مجبور به ایجاد تغییرات کند. رئیس سابق بررسی اپلیکیشن در اپ استور همچنین گفت که غول فناوری کوپرتینویی در سال 2009 مستحق دریافت 30 درصد هزینه توسعه دهنده بود، اما اکنون سال 2023 است و همه چیز باید متفاوت باشد.

به لحاظ کفاش حتی اگر اپل تصمیم بگیرد که هزینه توسعه دهنده فروشگاه اپلیکیشن را تا 5 درصد کاهش دهد، این رقم برای پوشش هزینه های عملیاتی بازاریابی، بررسی ها و موارد دیگر کافی خواهد بود. مدیر سابق اپ استور می گوید که آیا فیل شیلر با حذف از جایگاه خود، جان تازه ای به اپ استور اپل دمیده می شود و شاهد تغییرات جالبی در آن خواهیم بود.

کفاش ادعا می کند که در اپل تحت مدیریت کار می کند فیل شیلر دشوار است زیرا باعث توهین به کارکنان و فرزندان آنها می شود. بنابراین برخی از آنها تعجب می کنند که چرا هنوز در این شرکت کار می کنند!