اما برخی از کارشناسان با نظریه فوق قانع نشدند. در سال 2017، گروهی از محققان به سرپرستی دنیس روگوزین از موسسه بیوفیزیک آکادمی علوم روسیه تجزیه و تحلیل خود را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که رسوبات دریاچه چیکو حداقل 280 تا 390 سال قدمت دارند و بنابراین به طور قابل توجهی قدیمی‌تر از رویداد تونگوسکا هستند. از سال 1908

در مطالعه جدیدی که در 2 می امسال در مجله Doklady Earth Sciences منتشر شد، روگوزین و همکارانش شواهد بیشتری برای رد این ادعا ارائه کردند که دریاچه چیکو همان سایت برخورد سیارک تونگوسکا است.

در گذشته بسیاری از محققان بر این باور بودند که شکل مخروطی و عجیب دریاچه چیکو منحصر به این منطقه بوده و احتمالاً بر اثر برخورد سیارک شکل گرفته است. اما روگوزین و همکارانش دو دریاچه مجاور به نام‌های Zapodnoi و Pinugda را مطالعه کردند که به ترتیب در 50 کیلومتری و 60 کیلومتری محل برخورد سیارک قرار دارند و اتفاقاً هر دو مخروطی شکل هستند.