آزاده نوری، مدیر منابع انسانی سداد در این مراسم گفت: با طراحی استراتژی های جدید و پویا می خواهیم شرکت را در مسیر پیشرفت قرار دهیم و بر این اساس سعی می کنیم تجربیات عالی برای مشتریان ایجاد کنیم و اطمینان حاصل کنیم که سداد مشتریان بهترین هستند او در استفاده از خدمات سداد تجربه کسب می کند».

پس از رونمایی از هویت بصری جدید، آرین مکبالی، مدیر هنری سداد، درباره طراحی لوگوی جدید و مفاهیم آن گفت: اولین نکته در هویت بصری سداد پویایی است و اولین قدم برای رشد، حرکت است. به همین دلیل از عنصر خطی استفاده کردیم. علاوه بر این طرح پروانه نماد بلوغ و رشد است و رنگ زرد نشان دهنده هدف و درخشش پرداخت الکترونیک سداد است.

در پایان این مراسم محمدحسین کاشی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: یکی از اهداف اصلی تغییرات ایجاد شده در سداد حرکت به سمت انعطاف بیشتر در سازمان و رسیدن به اول است. از نظر حجم معاملات در بازار قرار می گیرد.»

وی همچنین درباره عرضه شرکت پرداخت الکترونیک سداد در بورس گفت: مصوبات لازم در این زمینه از بانک ملی دریافت شده و شرکت پرداخت الکترونیک سداد در ماه های آینده راه اندازی می شود و حتی شاید در هفته های آینده در بورس تهران برای حضور.”