در این شماره کارشناسان و مدیران ارشد سازمان ها به بررسی مفهوم و اثربخشی استفاده از ERP در سازمان ها پرداختند.

چهارمین شماره فصلنامه فناوری های مالی، مانند شماره های قبلی، رنگ و بوی کتاب پژوهشی دارد و محتوای کلی آن سعی دارد به پرسش های جاری سازمان ها و مدیران سازمان ها از منظر پژوهشی پاسخ دهد و در آن علاوه بر تحلیل روندها. در رابطه با ERP، انواع چالش ها در پیاده سازی این راه حل نیز باید در نظر گرفته و تحلیل شود.

در شماره چهارم، نظرات بیش از 15 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان در مورد سیستم نرم افزاری ERP و چالش های پیش روی پیاده سازی آن در سازمان ها جمع آوری و در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. مفهوم فرآیند در سازمان در دو سرفصل «ارتباط بین فرآیندها و مدل‌های کسب‌وکار بانکی و بیمه» و «تحلیل فرآیندهای صنعت مالی» مورد بحث قرار گرفته و سپس با نگاهی تطبیقی ​​و بر اساس نیازهای تجاری، این راهکار سازمانی ارائه شده است. مورد تجزیه و تحلیل و تحلیل قرار گرفت.

در این فصلنامه، روزبه زند، مدیر واحد راه حل های سازمانی داتین، تلاش کرد تا به نقش ERP در افزایش کارایی و تمرکز فرآیندهای مالی پرداخته و مزایای آن را در سازمانی که ERP در آن پیاده سازی شده است، به تصویر بکشد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به ERP مورد نظر چه اقداماتی باید انجام شود؟

نظرات مدیران شرکت توسعه فناوری های نوین بانک کشاورزی، چارگون، بیمه روز و … و مفهوم ERP را مبتنی بر واقعیت و قابل استفاده توسط متخصصان و متخصصان این حوزه کند. ، تشریح و توضیح داده شود.

علاقه مندان می توانند آخرین شماره فصلنامه فناوری مالی را از طریق این لینک دریافت کنند و نظرات و پیشنهادات خود را در مورد چهارمین شماره فصلنامه فناوری مالی با ما در میان بگذارند.