بر اساس تغییرات اعمال شده توسط بانک مرکزی در سامانه کارمزد بانکی، پذیرندگان تراکنش پرداخت الکترونیک و بانک های صادرکننده کارت بانکی پذیرنده که دستگاه کارتخوان فروشگاهی متعلق به آن است، از فردا باید کارمزد تراکنش خرید را پرداخت کنند.

طرح دریافت کارمزد تراکنش های خرید که قرار بود از 31 خرداد 1402 اجرایی شود به دلیل نبود زیرساخت های برخی بانک ها با دو هفته تاخیر مواجه شده است. اکنون با تاخیر دو هفته ای به پایان رسیده و طبق اعلام بانک مرکزی این طرح از فردا ۱۳ تیرماه اجرایی می شود.

مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در گفت وگو با تسنیم با اعلام این خبر، اطمینان داد که «طبق زمان بندی و برنامه ریزی، این طرح از فردا اجرایی می شود». نکته حائز اهمیت در خصوص اجرای این طرح این است که کارمزد تراکنش خرید از نانوایی ها و سوپرمارکت ها همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت می شود و این فروشگاه ها تا اطلاع ثانوی از پرداخت این هزینه معاف هستند.

در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، تمامی طرفین درگیر در یک تراکنش اعم از بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان) و پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزدی را پرداخت می کنند. البته هزینه ای که می توان از دارنده کارت دریافت کرد صفر است. با این تغییرات، بانک شبکه و بانک خریدار بیشترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش برای خرید کارت دارند.

بر اساس سیستم جدید کارمزد در شبکه پرداخت، صاحبان کارتخوان برای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ ریال تا سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزدی را پرداخت می کنند. حداقل کارمزد برای معاملات 6 میلیون ریالی (600000 تومان) 1200 ریال (120 تومان) است و برای تراکنش های بالاتر این مبلغ تا سقف تعیین شده پله به پله افزایش می یابد.