آزمایشگاه تحقیقاتی کمبریج مایکروسافت از اولین کامپیوتر آنالوگ نوری جهان رونمایی کرد که نوید حل مشکلات بهینه سازی را می دهد. این کامپیوتر با فوتون ها و الکترون ها با پردازش داده های پیوسته بسیار سریعتر از رایانه های معمولی کار می کند که اطلاعات را به داده های باینری تبدیل می کنند.

محققان قبلاً از الگوریتم‌های جستجوی اکتشافی برای حل مسائل بهینه‌سازی استفاده کرده‌اند، اما این راه‌حل حتی با سخت‌افزار سفارشی با محدودیت‌های عملکردی مواجه است. بنابراین، محققان مایکروسافت مکانیسم دیگری را پیشنهاد کرده اند که در آن ترکیبی از متغیرهای باینری و پیوسته استفاده می شود

برای انجام این کار، دانشمندان یک کامپیوتر آنالوگ نوری را پیشنهاد کردند که “دستگاه تعاملی آنالوگبه آن (AIM) می گویند. در این کامپیوتر از توانایی فوتون ها نه تنها در برهم کنش با یکدیگر، بلکه در برهم کنش با ماده ای که این ذرات از آن عبور می کنند نیز استفاده می شود.

رایانه اپتیکال مایکروسافت اینجاست تا مشکلات بهینه سازی را حل کند

تیم مایکروسافت با ایجاد یک سیستم فیزیکی که از قطعات نوری و الکترونیکی او از ضرب بردار ماتریس برای انجام استفاده می کند و راهی کارآمد و سریع برای انجام محاسبات مربوط به مسائل بهینه سازی پیدا کرده است.

محققان اجزای این سیستم را مینیاتوری کرده اند تا بر روی تراشه های سانتی متری قرار گیرند و کامپیوتری را ایجاد کرده اند که می تواند در قفسه کامپیوتر قرار بگیرد. نسخه ای از این سیستم در سال گذشته ساخته شد که دقت آن تا هفت بیت اطلاعات بود.

مایکروسافت اکنون نسخه جدیدتری از این رایانه را با کمک دارد بانک بارکلیز برای مشاهده اثربخشی آن در حل مشکلات در بازارهای مالی آزمایش شده است. این سیستم توانسته است برخی از مشکلات را با دقت و سرعت بالاتر در تست ها حل کند و این شرکت هم اکنون به دنبال آن است بزرگنمایی این یک کامپیوتر نوری اختصاصی برای مدیریت متغیرها و داده های بیشتر است.

محاسبات نوری می تواند فرصت های زیادی را برای محققان فراهم کند تا با کاهش مصرف منابع، محاسبات پیچیده تری را در زمان کمتری انجام دهند.