بسیاری از مدیران شرکت ها آشکارا عمیقاً نگران هوش مصنوعی هستند و معتقدند که این فناوری پیشرفته می تواند در آینده نه چندان دور یک تهدید وجودی برای بشریت باشد. یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بسیاری از آنها معتقدند که این اتفاق پس از حدوداً رخ داده است 5 تا 10 سال آینده اتفاق خواهد افتاد

به گزارش سی ان ان، موسسه رهبری CEO اخیرا مطالعه ای را در رویداد مجازی CEO Summit Yale انجام داده است تا از خطرات و فرصت های هوش مصنوعی مطلع شود. در پایان این مطالعه، 42 درصد مدیران عامل اعلام کرده اند که هوش مصنوعی پتانسیل نابودی بشریت را در 5 تا 10 سال آینده دارد.

با توجه 34 درصد برخی از مدیران معتقدند که هوش مصنوعی به طور بالقوه می تواند 10 یک سال دیگر نسل بشر را نابود خواهد کرد و 8 درصد آنها همچنین معتقدند که این اتفاق افتاده است 5 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. با این حال، 58 درصد مدیران عامل شرکت ها گفتند که اصلا به چنین آینده ای اعتقاد ندارند و نگران آن نیستند.

42 درصد در پاسخ به سوال دیگری، شرکت کنندگان اعلام کردند که احتمال وقوع فاجعه ناشی از هوش مصنوعی اغراق شده است، اما 58 درصد آنها آن را باور نکردند. در این مطالعه 119 مدیر عامل از صنایع مختلف از جمله مدیران اجرایی والمارت، کوکاکولا، زیراکس و زوم حضور داشتند.

بسیاری از مدیران به امکانات هوش مصنوعی اعتقاد دارند

از سوی دیگر، به نظر می رسد بسیاری از مدیران شرکت به پتانسیل مثبت هوش مصنوعی خوش بین هستند. با اينكه 13 درصد آنها در پاسخ به سوالی اعلام کردند که در این احتمالات اغراق آمیز است اما 87 درصد آنها آن را باور نکردند.

شرکت کنندگان در نظرسنجی همچنین گفتند که هوش مصنوعی می تواند در سه صنعت بیشترین عملکرد را داشته باشد بهداشت (48 درصد) خدمات حرفه ای/IT (35 درصد) و رسانه دیجیتال (11 درصد) استفاده شود.

به گفته جفری سوننفلد، مدیر مؤسسه رهبری ارشد اجرایی، مدیران شرکت ها به پنج دسته تقسیم می شوند. گروهی از «خالقان کنجکاو» هستند که معتقدند هر کاری که بتوان انجام داد باید انجام شود. گروه بعدی «مومنان خوش بین» هستند که تنها جنبه های مثبت فناوری را می بینند.

دسته سوم «سودجویان تجاری» هستند که می خواهند از فناوری های جدید کسب درآمد کنند. دو گروه بعدی «هشدارگرها» و «حامیان حکومت جهانی» هستند که معتقدند هوش مصنوعی باید تنظیم و تنظیم شود.