مهندس صابر فیضی مدیرعامل فناپتلکام به عضویت اصلی هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران درآمد.

به گزارش روابط عمومی و برندینگ فناپ، در اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران که با اکثریت اعضا و در تاریخ 1396/01/13 برگزار شد. موضوع انتخابات شورای حکام در 22 خرداد 1402 پس از بحث و بررسی و رای گیری، اعضای هیئت مدیره عمومی، رئیس جمهور، نایب رئیس اول و دوم و خزانه دار اتحادیه با اکثریت آرا انتخاب شدند. از آرا

در ترکیب جدید هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، صابر فیضی مدیرعامل فناپتلکام به همراه داود ادیب، سادینا آبی، فریبرز نژادگر، فرهاد کرم زاده، وحید نوبهار، اسماعیل سنایی، هاشم حبیبی و افشین پاکنهال حضور دارند.

با رای اعضا، داوود ادیب به عنوان رئیس هیئت مدیره، سادینا آبایی به عنوان نایب رئیس اول، فرهاد کرم زاده به عنوان نایب رئیس دوم و فریبرز نژاددادگر به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران، ۲۵ خرداد ماه سال جاری با حضور نماینده اتاق بازرگانی و حقوقی و حقوقی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. اعضای واقعی این اتحادیه