برد اسمیترئیس مایکروسافت در مصاحبه با یورونیوز گفت که معتقد است هوش مصنوعی تهدیدی برای بشریت نیست. با این حال، مردم باید سیستم های امنیتی لازم را کنترل کنند. اسمیت گفت: «ما برای اطمینان از اینکه هوش مصنوعی تحت کنترل انسان باقی می ماند، به ترمزهای ایمنی نیاز داریم.

اسمیت معتقد است که انسان ها توانایی کنترل هوش مصنوعی را دارند و باید از همین الان شروع به کار کنند. به گفته اسمیت، ما نیاز به توسعه سیستم‌های امنیتی چندلایه داریم تا هوش مصنوعی را همیشه کنترل کنیم: “من فکر می‌کنم اگر این کار را به خوبی انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که هوش مصنوعی یک تهدید وجودی نیست.”

برد اسمیت این اظهارات را در سفری به اروپا بیان کرد. اتحادیه اروپا لایحه هوش مصنوعی را برای اولین بار در جهان ارائه کرد و در حال حاضر نهادهای مختلف اروپایی در حال بررسی این موضوع مهم هستند. لایحه هوش مصنوعی اولین بار در اوایل ماه جاری توسط پارلمان اروپا تصویب شد.

اسمیت می گوید مایکروسافت از قوانین اتحادیه اروپا استفاده کرد. اما وقتی نوبت به حکمرانی جهانی می‌رسد، برای اطمینان از اینکه هوش مصنوعی از کنترل خارج نمی‌شود، همکاری بیشتری لازم است. مدیرعامل مایکروسافت معتقد است که دولت ها باید دور هم جمع شوند و قوانینی را در این زمینه تصویب کنند.