زیستگاه مریخی مورد بحث کوچکتر از خانه متوسط ​​خانواده آمریکایی است. این منطقه شامل یک گالری، اتاق خدمه خصوصی و دو حمام، و همچنین مناطق پزشکی، کاری و تفریحی است.

اعضای ماموریت CHAPEA 1 با موانعی مشابه موانعی که در طول سفر انسان به مریخ با آن مواجه می شوند، مواجه خواهند شد. محققان ناسا شرایطی مانند محدودیت منابع، خرابی تجهیزات، تاخیرهای ارتباطی و عوامل استرس زای محیطی را شبیه سازی خواهند کرد.

ناسا می گوید نسخه شبیه سازی شده مریخ به آژانس کمک می کند تا داده های مربوط به عملکرد شناختی و فیزیکی انسان در مریخ را جمع آوری کند. به این ترتیب، ناسا متوجه می شود که ماموریت های طولانی مدت به سیاره سرخ چه تأثیری بر خدمه دارد.

CHAPEA 1 اولین ماموریت از سه ماموریت یک ساله است. ناسا می گوید اطلاعات جمع آوری شده در این سه ماموریت، همراه با تحقیقات پیرامون ماه، به ارسال اولین فضانوردان به مریخ کمک می کند.