گیت هاب، پلتفرم متعلق به مایکروسافت و بهشتی برای توسعه دهندگان، نظرسنجی جدیدی انجام داد تا بفهمد چه تعداد از کاربرانش از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنند. نتیجه مطالعه در نوع خود جالب بود.

طبق گفته Futurism، ​​92 درصد از 500 توسعه دهنده آمریکایی در نظرسنجی GitHub از هوش مصنوعی استفاده می کنند. 70 درصد از این افراد می گویند که هوش مصنوعی بهره وری برنامه نویسی آنها را افزایش داده است.

ابزارهایی مانند ChatGPT و GitHub Copilot در مدت زمان کوتاهی به یک سرویس مفید برای توسعه دهندگان تبدیل شده اند و امروزه بسیاری از افراد مشغول استفاده از آنها هستند. شرکت کنندگان در نظرسنجی GitHub می گویند که معتقدند ابزارهای هوش مصنوعی کیفیت کد آنها را بهبود می بخشد.

برخی تحقیقات نشان می دهد که کد تولید شده با ChatGPT دارای نقص های جدی است و برخی از این کدها استانداردهای امنیتی را ندارند.

علاوه بر GitHub، انجمن Overflow Stack همچنین دریافت که علاقه توسعه دهندگان به ابزارهای هوش مصنوعی افزایش یافته است.