در حالی که بسیاری از کارمندان و شرکت ها نگران جایگزین شدن با اوساختگی یکی از سه “پدرخوانده هوش مصنوعی” در جهان گفت: این فناوری جهان را تسخیر نخواهد کرد و تجارت را برای همیشه نابود نخواهد کرد.

به گفته پروفسور یان لیکان، این ادعا که برخی کارشناسان هوش مصنوعی را “تهدیدی برای بشریت” نامیده اند “به طرز احمقانه ای مضحک” است. او معتقد است که رایانه‌ها از انسان‌ها باهوش‌تر خواهند شد، اما هنوز سال‌ها با آن فاصله داریم و وقتی متوجه می‌شویم که توسعه آنها بی‌خطر نیست، می‌توان آنها را رها کرد.

لیکان می گوید:

بهبودهای تدریجی وجود خواهد داشت، شاید حتی هوش مصنوعی با قدرت مغز موش. اما جهان را تسخیر نمی کند و در مرکز داده قطع کننده مدار اجرا نمی شود. “اگر متوجه شدید که ناامن است، می توانید انتخاب کنید که آن را نسازید.”

در سال 2018، پروفسور لیکان به همراه جفری هینتون و جاشوا بنجیو جایزه تورینگ را برای پیشرفت های خود در زمینه هوش مصنوعی دریافت کردند و از آن زمان هر سه به عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی شناخته می شوند. او در حال حاضر به عنوان دانشمند ارشد هوش مصنوعی در متا کار می کند.

تاثیر هوش مصنوعی بر کسب و کار

اخیراً بحث شده است که هوش مصنوعی پتانسیل جایگزینی بسیاری از مشاغل را دارد و به همین دلیل برخی از شرکت ها استخدام کارمندان جدید را متوقف کرده اند.

پروفسور لیکن به بی‌بی‌سی گفت: «این کار بسیاری از افراد را برای همیشه بیکار نخواهد کرد. اما او معتقد است که شرایط کار تغییر خواهد کرد زیرا ما نمی دانیم که محبوب ترین مشاغل در 20 سال آینده چه خواهند بود. او با مقایسه کامپیوترهای هوشمند با اینترنت یا چاپخانه گفت که آنها “رنسانس جدیدی برای بشریت” ایجاد خواهند کرد.