مدل‌های Claude 3 برای تعامل هم‌زمان بهینه و برای بهبود چت‌های مستقیم با مشتری و تکمیل خودکار متن‌ها و استخراج داده‌ها طراحی شده‌اند.

مدل Claude 3 Haiku، سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مدل است. این مدل می‌تواند مقاله‌ی تحقیقاتی پر از اطلاعات با چندین نمودار را در کمتر از سه ثانیه پردازش کند.

Claude 3 Sonnet دو برابر مدل‌های قبلی سرعت دارد و در‌عین‌حال به سطح هوش بیشتری دست پیدا کرده است. این مدل برای بازیابی دانش و اتوماسیون فروش ایدئال است. Opus سرعت مشابه Claude 2 و Claude 2.1 دارد؛ اما سطح هوش بسیار بیشتری ارائه می‌دهد.

مدل‌های Claude 3 از قابلیت‌های درک تصویر هم‌تراز با سایر مدل‌های پیشرو نیز برخوردارند. Claude 3 Opus در برخی حوزه‌ها از GPT-4V و حتی Gemini 1.0 Ultra هم بهتر ظاهر می‌شود.

دو مدل Opus و Sonnet اکنون در Claude.ai و Claude API Anthropic که در ۱۵۹ کشور دردسترس است، ادغام شده‌اند. هایکو به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.