محققان برای بررسی چگونگی دستیابی کرم‌ها به این تقلید مولکولی، آن‌ها را قبل، در حین و پس از دستکاری میزبان خود تجزیه‌وتحلیل کردند. بررسی‌های آن‌ها نشان داد که پس از دستکاری میزبان، بیان ژنی ۴۵۰۰ ژن در کرم‌ها تغییر کرد؛ درحالی‌که بیان ژنی آخوندکی‌ها بدون تغییر باقی ماند. این یافته نشان می‌داد که کرم‌ها برای ساختن پروتئین‌های خود از ژن‌ها استفاده می‌کردند.

محققان با جست‌وجوی ژن‌های درگیر در یک پایگاه داده دریافتند که ۱۴۰۰ ژن کرم یال‌اسبی انگلی با ژن‌های متعلق به آخوندک‌ها که فرمان‌های سیستم عصبی آن‌ها از سوی کرم‌ها صادر می‌شود مطابقت دارند. این ژن‌ها در سایر گونه‌های کرم‌های یال‌اسبی که از آخوندک‌های نمازگزار به‌عنوان میزبان خود استفاده نمی‌کنند وجود نداشت.

تاپی میشینا، زیست‌شناس از دانشگاه کیوتو در ژاپن و نویسنده‌ی اول مطالعه می‌گوید: «بسیاری از ژن‌های کرم‌های یال‌اسبی که به‌طور قابل‌ توجهی می‌توانند نقش مهمی در دستکاری میزبان خود ایفا کنند، شباهت بسیار زیادی به ژن‌های آخوندک نمازگزار دارند که این موضوع نشان می‌دهد آن‌ها از راه انتقال افقی ژن به‌دست آمده‌اند.»

انتقال افقی ژن (انتقال ژن‌ها بین افرادی که والدین یا فرزندان نیستند) زمانی به‌عنوان یک فرایند نسبتاً نادر در نظر گرفته می‌شد که تنها در باکتری‌ها اتفاق می‌افتاد. بااین‌حال دانشمندان به‌تازگی دریافتند که این بیماری در گیاهان وحشی، انگل‌های گیاهی و حتی بین مارها و قورباغه‌ها نیز از راه انگل‌های مشترک مانند زالو رخ می‌دهد.

فرایند انتقال افقی ژن با ربودن ژن‌ها یا عملکردهای جدید، ارگانیسم‌ها را قادر می‌سازد تا سریع‌تر از زمانی‌ که فقط جهش می‌یابند سازگاری به‌دست آورند. این موضوع دلیل رشد مقاومت آنتی‌بیوتیکی بسیاری از ابرمیکروب‌ها به‌شمار می‌رود. تاپی می‌گوید: «موارد فراوانی از انتقال ژن افقی که در کرم‌ها پیدا کردیم می‌توانند الگوی خوبی برای مطالعه باشند. ما امیدواریم که با استفاده از این مدل بتوانیم مکانیسم‌های اساسی انتقال ژن افقی را درک کنیم و شناخت خود را از سازگاری تکاملی ارتقاء دهیم.»

By ادمین سایت

عاشق دنیای تکنولوژی و ای تی هستم. و اینجا می تونید جدیدترین مطالب را هر روز قبل از همه مشاهده کنید و مطلع بشید.