در این گزارش اینترنت با پنج شاخص مورد بررسی قرار گرفته است و میانگین رتبه کشور از نظر دسترسی، کیفیت اینترنت، زیرساخت الکترونیک، امنیت الکترونیک و حکومت الکترونیک رتبه 84 در جهان و 24 در آسیا است.

بر اساس این گزارش اسرائیل، دانمارک، آلمان، فرانسه و سوئد بهترین نتایج را کسب کردند.

اقتصادی بودن

اگرچه برخی گزارش ها با بررسی هزینه های پرداخت، اینترنت ایران را ارزان می دانند. اما گزارش Surfshark نشان می دهد که موضع ایران در زمینه دسترسی تعریفی ندارد. رتبه مقرون به صرفه ایران در سال 2022، 47 بوده است، در حالی که در سال 2021 رتبه 31 را کسب کرده است، یعنی 16 رتبه سقوط کرده است. وضعیتی که نشان می دهد اینترنت در سال گذشته گران شده است.

مقرون به صرفه بودن اینترنت با دو شاخص ارزیابی می شود، زمانی که کاربر برای به دست آوردن هزینه های لازم برای خرید ارزان ترین اینترنت کار می کند. این اعداد برای کاربران ایرانی اینترنت همراه 1191 ثانیه و برای کاربران اینترنت ثابت 122 دقیقه است. در حالی که برای مثال در استرالیا که دهمین کشور در این شاخص است، هر کاربر به 19 ثانیه برای دسترسی به ارزان ترین اینترنت موبایل و 94 دقیقه به ارزان ترین اینترنت ثابت نیاز دارد.

اسرائیل مقرون به صرفه ترین اینترنت و پس از آن ارمنستان و آلمان و ساحل عاج، اوگاندا و مالی گران ترین اینترنت را دارند.