مطالعه جدیدی که توسط پلتفرم GitHub انجام شد، تاثیر هوش مصنوعی بر کار توسعه دهندگان را تجزیه و تحلیل کرد. شرکت های آمریکایی با بیش از 1000 کارمند به همراه 500 توسعه دهنده سازمانی در این نظرسنجی شرکت کردند که نشان می دهد ابزارهای هوش مصنوعی نقش مهمی در جامعه برنامه نویسی دارند.

بر اساس گزارش های منتشر شده در این مطالعه، 92 درصد برنامه نویسان به طور فعال از ابزارهای مختلف هوش مصنوعی برای کارهای روزانه خود استفاده می کنند. علاوه بر این، 70 درصد پاسخ دهندگان ادعا می کنند که در دسترس بودن ابزارهای هوش مصنوعی اثربخشی آنها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

فرصت های هوش مصنوعی در زمینه برنامه نویسی

برنامه نویسان شرکت کننده در این مطالعه به توانایی ابزارهای هوش مصنوعی در بهبود کیفیت کد، سرعت بخشیدن به فرآیندهای خروجی و همچنین کاهش خطاها اشاره و تمجید کردند. چنین قابلیت هایی نشان دهنده اهمیت این دسته از ابزارها در فعالیت های فناورانه مدرن است.

اینبال شانی، مدیر ارشد محصول در گیت هاب، بر اهمیت توانمندسازی توسعه دهندگان و افزایش بهره وری آنها تاکید کرد.

“این روش نوآورانه بهره وری توسعه دهندگان را افزایش می دهد، رضایت آنها را افزایش می دهد و آنها را قادر می سازد تا بهترین نسخه خود را هر روز ارائه دهند.”

مطالعه GitHub چشم انداز در حال تکامل توسعه نرم افزار را روشن می کند، جایی که ابزارهای هوش مصنوعی به یک جزء جدایی ناپذیر تبدیل شده اند. با توجه به اینکه اکثر برنامه نویسان از فناوری هوش مصنوعی استفاده می کنند، واضح است که این ابزارها با موفقیت ارزش و پتانسیل خود را در صنعت نشان داده اند.

با توجه به اینکه ابزارهای هوش مصنوعی با استقبال خوبی از سوی جامعه توسعه مواجه شده اند، انتظار می رود در آینده شاهد نوآوری های بیشتری در این زمینه باشیم که رویکرد توسعه دهندگان را متحول کند. با توجه به پتانسیل عظیم هوش مصنوعی که هنوز به طور کامل محقق نشده است، آینده توسعه نرم افزار بسیار هیجان انگیز به نظر می رسد.